Áruvisszaküldési irányelvek

Megrendelő jogosult a megrendelés után, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezen szándékát köteles e-mailben az info@ndashop.hu e-mail címen jelezni, legalább 72 órával a szállítást megelőzően.

A Megrendelőnek 14 napig jogában áll a megrendelt terméket a Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány részére hiánytalanul visszaküldeni.Az elállásra nyitva álló 14 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Megrendelő a csomagot átvette. A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a visszaküldés költségei a Megrendelőt terhelik. Az elállásra vonatkozó igényét Megrendelő köteles e-mailben az info@ndashop.hu e-mail címre írásban jelezni. A Szállító köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a Megrendelőnek.

Amennyiben a visszahozott áruról kiderül, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány követelheti a Megrendelőtől.

Tetejére

eCommerce by CubeCart